Essay/Sakprosa


Frihet er å se regnet falle uten å ha tanker
Nordlands Trompet
Poetisk territorium
Retorikk, idrett og samfunn
Knut Hamsun
Etikk, ledelse og samfunnsansvar