Essay/Sakprosa


Etikk, ledelse og samfunnsansvar – Forlag1

ISBN: 9788222973548
Pris: 340,-
Format: 24 x 17 cm
Heftet
Distributør: Egen

 

Forlag1
www.forlag1.no
Kontaktperson:
Hans Ivar Kristiansen
Telefon: 90 87 96 13
hans-i.kristiansen@retorikk.no

Odd Nordhaug
Jørn Bue Olsen

Etikk, ledelse og samfunnsansvar

Boken tar opp forholdet mellom etikk, organisasjon, ledelse og samfunnsansvar og ledelse i dagens arbeidsliv. Blant temaene som behandles, er grunnleggende moralfilosofi, sammenhenger mellom ledelse, kultur og etikk, personalledelse og etikk, virksomhetenes samfunnsansvar, etikkverktøy organisasjoner kan benytte seg av, etiske retningslinjer og etikkprogrammer, samt globalisering og sosialt ansvar i multinasjonale selskaper. Fremstillingen er basert på forskning på området, og norske praksiseksempler drøftes også.

Boken er aktuell for forskere, forelesere i ledelse og organisasjon, ledere, HR- medarbeidere, tillitsvalgte og studenter.


Les om boka på forlagets egne websider www.forlag1.no