Selvutvikling


Enneagrammet – Verbum Forlag

ISBN: 9788254311592
Pris: 298,-
Format 15 x 21 cm
Heftet
Distributør: Egen

 

Verbum Forlag
www.verbumforlag.no
Kontaktperson:
Odd Petter Tornes
Telefon: 22 93 27 21
Telefax: 22 93 27 27
opt@verbumforlag.no

Andreas Ebert
Richard Rohr

Enneagrammet

Sjelens 9 ansikter

Ny revidert utgave av grunnboka om Enneagrammet. Enneagrammet skildrer ni personlighetstyper, hver med sin egenart og spesielle karaktertrekk.

Enneagrammet er et redskap som hjelper deg til å kjenne deg selv, utvikle dine positive sider og forstå andre bedre.

Mange har erfart at Enneagrammet har blitt en veiviser til dypere selverkjennelse og et tydeligere møte med Gud og mennesker.


Les om boka på forlagets egne websider www.verbumforlag.no