Essay/Sakprosa


Retorikk, idrett og samfunn – Forlag1

ISBN: 9788292735312
Pris: 450,-
Format: 24 x 17 cm
Heftet
Distributør: Egen

 

Forlag1
www.forlag1.no
Kontaktperson:
Hans Ivar Kristiansen
Telefon: 90 87 96 13
hans-i.kristiansen@retorikk.no

Hans-Ivar Kristiansen
Odd Nordhaug

Retorikk, idrett og samfunn

Et retorisk søkelys settes på idretten og dens forhold til samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Temaer som behandles er retorikkens grunnelementer og utvikling, forholdet mellom religion og idrett, fotballens medieestetikk, fotball som ideologisk brekkstang, håndball og maskuline konstruksjoner i mediene, idrettsledelse og dugnadsretorikk, ledelse og idrettsretorikk, coaching som praksis og begrep, prestasjonskultur og kompetansemobilisering, organisatorisk mestring og kommunikasjon, og retoriske grep og feilgrep i norske byers kamp om et mulig vinter-OL i 2018. Boken avrundes skjønnlitterært med essayet «Skihoppets estetikk» av Arild Linneberg og Olav H. Hauges dikt «Kuppern skrid i Squaw Valley».

Boken er aktuell for alle som er interessert i idrettens samfunnsmessige betydning og språklige sider ved formidling, fortolkning og ledelse av idrettsaktiviteter.


Les om boka på forlagets egne websider www.forlag1.no