Hus og hage


Trehus – SINTEF akademisk forlag

ISBN: 9788253609195
Pris: 790,-
Format: 21 x 29,7 cm
Innbundet
Distributør: SINTEF Byggforsk

 

SINTEF akademisk forlag
www.sintefbok.no
Kontaktperson:
Trond Haug
Telefon: 22 96 55 61
Trond.Haug@sintef.no

Knut Ivar Edvardsen
Trond Ramstad

Trehus

Trehusbygging er en viktig del av norsk kultur, og trehus preger bygningsmiljøet i hele landet. Trehus er den eneste boka i Norge som gir en samlet framstilling av konstruksjonsteknikken og det teoretiske grunnlaget for trehus. Boka er fullstendig oppdatert i henhold til nye byggekrav (TEK10), konstruksjons- og laststandarder og produktstandarder. Den viser energieffektive løsninger som samtidig ivaretar kravene til godt innemiljø.


Les om boka på forlagets egne websider www.sintefbok.no