Livssyn


ISBN: 9788292922170
Pris: 278,-
Format 13.5 x 21 cm
Innbundet
Distributør: SD

 

Efrem Forlag - Forlaget Lengt
www.efremforlag.no
Kontaktperson:
Øyvind Lerø
Telefon: 905 37 800
Telefax: 94 76 24 03

Olav Hovdelien (red.)    Ståle Kristiansen   

Benedikt XVI. Troens og tankens forsvarer

Perspektiver på Joseph Ratzingers teologi

Boken formidler på en klar og lettfattelig måte sentrale perspektiver på pave Benedikt XVIs teologi. Joseph Ratzinger var sentral i det forrige århundrets fornyelse av katolsk tenkning, og da han ble valgt til pave i 2005 ble hans agenda å fremstille troen i hele dens fylde, gjennom en kreativ anknytning til kirkefedrenes kristosentriske skrifttolkning og liturgiske teologi – stadig sammenholdt med en åpenhet for nyere filosofi. Dette knytter seg til hans blikk for den naturlige og gudgitte sammenhengen mellom tro og fornuft.


Les om boka på forlagets egne websider - www.efremforlag.no