Debatt/samfunn/historie


ISBN: 9788282650069
Pris: 349,-
Format: 16 x 22,5 cm
Innbundet
Distributør: SD

 

Dreyers Forlag Oslo
www.dreyersforlag.no
Kontaktperson:
Pål Sandbæk
Telefon: 23 13 69 38
Telefax: 23 13 69 39

Leidulf Melve   

Historie

Historieskriving frå antikken til i dag

Fortiden forandrer seg ikke, men vår forståelse av den er stadig i bevegelse.
Denne boka tar for seg historikere og historieskriving fra antikken til i dag, og
gir innsikt i hvordan de ulike fremstillingene av historien er formet av historikernes
samtid og teoretiske overbevisning. Det finnes ikke en objektiv sannhet,
bare ulike fortolkninger. Derfor er det viktig å bli bevisst hvordan ulike verdivurderinger
og ideologiske ståsteder har preget, og preger, vår forståelse av
fortiden.


Les om boka på forlagets egne websider - www.dreyersforlag.no