Romaner og annen skjønnlitteratur


ISBN: 9788293065067
Pris: 348,-
Format: 20 x 20 cm
Innbundet
Distributør: SD

 

MARGbok
www.margmedia.no
Kontaktperson:
Jens Harald Eilertsen
Telefon: 776 00 423

Kuiper-redaksjonen m.fl.   

La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt

Romanen har Shakespeares Hamlet som grunnlag. Handlingen ble delt inn i
24 punkter og gitt 24 bidragsytere. Den er et fragmentert kommentarspor over
Shakespeares verk, hvor tekstene lever to liv; De opererer alene, hver for seg
i sin egen distinkte sjanger og form, og de knyttes sammen og bindes ned av
et felles utspring.
Idéen startet med å vie et nummer av tidsskriftet Kuiper til rekontekstualisering,
en måte å understreke den nye verdens samtidighet med den gamle.
En hybrid tekst, en bastard som fletter seg inn i det bestående og overgår all
tidligere skrevet sannhet. La blærekongen friste Dem til sengs og klype Dem kåt
er en roman som utfordrer romanformen. La deg friste.


Les om boka på forlagets egne websider - www.margmedia.no