Dokumentar/Biografi


Østkanten – Kom forlag

ISBN: 9788292496862
Pris: 385,-
Format: 24 x 27 cm
Innbundet
Distributør: SD

 

Kom forlag
www.komforlag.no
Kontaktperson:
Svein Gran
Telefon: 40 40 88 88
post@komforlag.no

Leif Gjerland

Østkanten

Historien om en livskraftig byutvikling

Ingen annen del av Oslo har en så dramatisk historie som Østkanten, vekslende mellom hasardiøse utbygginger og solide oppturer.

Boken er delt i to hoveddeler, der første del formidler Østkantens historie, fra den spede begynnelse på 1600-tallet og helt opp til vår egen tid. Hvorfor ble østkanten Østkant? Hva ligger bak den utviklingen som har funnet sted?

Del to formidler dagens bilde, sett opp mot den historiske bakgrunn. Forfatteren har mange spark til så vel private som offentlige instanser, men reflekterer også over den livskraften som utfolder seg og de kvaliteter som har vokst fram i denne delen av Oslo.


Les om boka på forlagets egne websider www.komforlag.no